Vážení rodiče,

o otevření školek od 12.04.2021 a návratu Vašich dětí do nich, již víte.

Zde je stručný přehled, co a jak zhruba bude vypadat a na co se máte připravit.
Děti budou v MŠ bez roušek, ale budou muset podstoupit 2x týdně testování AG testem.
> Každé pondělí (resp. první den nástupu dítěte do MŠ) a čtvrtek, bude ráno probíhat testování dětí AG testy.
Dítě bude testovat doprovázející osoba v MŠ, pod dozorem zaměstnance školky.
Počítejte tedy s časovou rezervou na test, minimálně 20 minut.
> Instruktážní leták je připojen: v příloze
> Instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

POZITIVNÍ AG TEST v MŠ
Při pozitivním výsledku AG testu > nebude dítě vpuštěno do MŠ, dostane potvrzeni o pozitivním testu a půjde na PCR testy.
Pokud bylo toto dítě předešlé dva dny v MŠ, tak musí školku opustit celá třída, resp děti, které přišly s pozitivním dítětem do kontaktu.
> Při potvrzení Covid-19 PCR testem, jde celá třída do karantény.
> Při negativním výsledku PCR testu, může celá třída nastoupit opět do MŠ.
- Testovat se NEMUSÍ dítě: které prodělalo Covid-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní. Musí se doložit!
- Pokud budete chtít nechat dítěti udělat AG test např. na Poliklinice, laboratoři, tak test nesmí být starší více než 48 hodin. Opět musíte doložit potvrzením z laboratoře.
- kdo nechce svoje dítě nechat vůbec testovat, nesmí se pak dítě účastnit prezenční výuky. tzn., že zůstane doma, bude mít omluvenou absenci. Dál se vzdělává doma, ale ne distančně.
> Pokud dítě vykazuje známky nákazy Covid-19, viz příloha, bude o tom vyrozuměn zákonný zástupce a dítě bude muset opustit budovu MŠ v co nejbližší době! Pokud dítě trpí alergickou rýmou, kašlem musíte také doložit potvrzení od lékaře.
> Třetí osoby (i mladší sourozenec), do budovy MŠ nesmí vstoupit!
Veškeré informace ohledně testování naleznete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Sledujte stránky školky https://www.msstachova.cz/

Na vše svoje děti připravte, ukažte jim video, ať vědí co je čeká
Při nejasnostech nás kontaktujte
Prosíme o potvrzení o srozumění s testováním v MŠ

Dodatek:
Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 6,30 - 8,30.
V případě pozdějšího nástupu do MŠ než je den určený k testování, je nezbytné, aby tuto skutečnost rodiče náhlásili SMS na telefon Včeliček : 724 701 497 nebo Berušek: 607 088 951.
V případě, že vaše dítě nastoupí v daném týdnu poprvé do MŠ mimo řádný den testování (úterý, středa, pátek), je třeba též  tuto skutečnost nahlásit den předem na výše uvedená tel.čísla. (jméno, datum a přibližný čas příchodu), abychom pro vás připravili testovací sadu.
I když je dítě testováno v jiný den než je v harmonogramu, může tedy dojít k tomu, že bude testováno i dva dny po sobě jdoucí.
P.S. Veškerá nařízení, postupy a jiné jsou vydány Ministerstvem školství a pro nás závazné. Nemůžeme tedy nic měnit, obcházet apod.

Bc. Božena Havlíková,
ředitelka školy

NPI připravilo překlad letáku pro rodiče k testování žáků. Naleznete je zde.

Pokud budete potřebovat pro rodiče svých žáků ještě další jazykové mutace, obraťte se prosím na email halka.smolova@npi.cz. Můžeme je pro Vás zajistit.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2021 - 2022

V letošním roce bude přijímací řízení, stejně jako v loňském roce, probíhat formou elektronických zápisů.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání ( generování ) přihlášky naleznete  na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro ty, kteří zvolí osobní předání řádně vyplněných žádostí, je dán termín 10.5.2021 - 11.5.2021 od 9,00 do 15,00 hod.

Místo odevzdání je v ředitelně mateřské školy Stachova.

Podle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat  buď osobně, nebo do označeného chráněného boxu u vstupu do ředitelny.

Den otevřených dveří v MŠ Stachova a v MŠ Schulhoffova nebude z epidemiologických důvodů možný.

Těšíme se na Vás!

Bc. Božena Havlíková, ředitelka školy, 602 678 211.

 

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Vážení rodiče, čtěte, prosím, informace k prázdninovému provozu 2021

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html

 

Provoz  o hlavních prázdninách

Školní rok 2020/2021 končí ve středu  30. 6. 2021.

Prázdninový provoz bude probíhat v mateřské škole Stachova:

  • týden: pondělí 19.7. 2021 - pátek 23. 7. 2021
  • týden: pondělí 26.7. 2021 - pátek 30. 7. 2021

Termín odevzdání přihlášek: pondělí  26. dubna 2021

Tento termín je dán tím, že po 30.dubnu musíme nahlásit volná místa pro děti z ostatních

mateřských škol Prahy 11.

 

Školné na letní provoz je  625,- Kč a stravné 36,-Kč/den, 7 leté + OŠD 40,-Kč/den.

Peníze  se budou  vybírat již 28. 4. 2021 pouze v hotovosti a to od  8,00 - 13,00 hod. v kanceláři

hospodářky školy MŠ Stachova.

Školné ani stravné se nevrací.

Přihlášení svého dítěte, prosím, důkladně zvažte, potřebujeme znát co nejpřesnější počet dětí, které budou tento provoz  nutně potřebovat.

 

Potvrzenou přihlášku vraťte,  prosím, do 26. 4. 2021:

1. osobně učitelce ve třídě                 

2. naskenované nebo mailem na adresu: hospodarka@msstachova.cz

3. SMS na telefon 602 678 211.  

 

Bez řádně a včasně uhrazených plateb nebude Vaše dítě považováno za přihlášené, nebude

tedy moci být přijato na prázdninový provoz.

 

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změnám organizace prázdninového provozu.

V Praze dne 12. 4. 2021                                                        Ředitelka školy: Bc Božena Havlíková

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pro děti MŠ Stachova a MŠ Schulhoffova

 

 

Vážení rodiče,
v přiložené tabulce je přehled škol, které budou zajišťovat prázdninový provoz pro děti, které navštěvují mateřské školy naší MČ Praha 11.

Bližší informace Vám budou včas sděleny, budou vyvěšeny na webových
stránkách naší MŠ a na webových MŠ Schulhoffovastránkách MČ Praha 11.

Prosíme Vás o to, abyste si zodpovědně promysleli, zda budete
prázdninový provoz opravdu potřebovat a snažili se umožnit svým dětem
odpočinek po náročném školním roce.

 

 

Přihláška_letní_provoz_2021.pdf

V Praze dne: 1.2.2021

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková


 

Vážení rodiče,
podívejte se, prosím, na pomocníka pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

https://spoludoma.cz/

 

 

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu