Vážení a milí rodiče,

přejeme Vám hezké prázdniny a těšíme se na Vás ve zdraví v novém školním roce. Zároveň si Vás všechny dovolujeme pozvat na schůzi Spolku přátel mateřské školy Stachova a Schulhoffova.

Těšíme se na Vás.

Výbor Spolku občanského sdružení rodičů a ředitelka školy:

Bc. Božena Havlíková

Program:

V úterý 7. 9. 2021  od 17,00 hod. se v budově MŠ Stachova bude konat

členská schůze„Spolku přátel MŠ Stachova“.

Ve středu 8. 9. 2021 od 17,00 v budově  Schulhoffova – pro rodiče dětí z MŠ Schulhoffova.

Schůzky se týkají  všech rodičů.

Program:

1.   Zahájení, přivítání, prezence

2.   Návrh na složení nového výboru Spolku, schválení členů

3.   Návrh a schválení členů stravovací komise

4.   Schválení příspěvků

5.   Představení zaměstnanců školy

6.   Provoz školy, režim dne

7.   Školní řád /podpisy rodičů/, Školní vzdělávací program, Vnitřní řád školy

8.   Povinné předškolní vzdělávání

9.   Platby v MŠ – úplata za vzdělávání, stravné, Spolek přátel

10. Hospodářka školy, provoz školní jídelny, platby    

11. Logopedie

12. Kroužky, akce školy – keramika, angličtina, plavání, předškoláci

13. Různé, dotazy

Všechny Vás zve výbor Spolku přátel MŠ Stachova , ředitelka školy Bc.Božena Havlíková

a celý kolektiv. Těšíme se na Vaši účast!

 

Přijďte, prosím, všichni.

V Praze dne: 30.6.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2021 - 2022

V letošním roce bude přijímací řízení, stejně jako v loňském roce, probíhat formou elektronických zápisů.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání ( generování ) přihlášky naleznete  na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro ty, kteří zvolí osobní předání řádně vyplněných žádostí, je dán termín 10.5.2021 - 11.5.2021 od 9,00 do 15,00 hod.

Místo odevzdání je v ředitelně mateřské školy Stachova.

Podle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat  buď osobně, nebo do označeného chráněného boxu u vstupu do ředitelny.

Den otevřených dveří v MŠ Stachova a v MŠ Schulhoffova nebude z epidemiologických důvodů možný.

Těšíme se na Vás!

Bc. Božena Havlíková, ředitelka školy, 602 678 211.

 

Prázdninový provoz 2021 pro děti z jiných mateřských škol

Upozornění: v případě nepříznivé epidemiologické situace může dojít k úpravě prázdninového provozu

Prázdninový provoz v naší mateřské škole bude probíhat od 19.7. do 30.7.2021

Provoz naší mateřské školy bude 7,00 - 16,30 hod.

Jak se přihlásit: pouze osobně a to 17.5. od 13,00  - 17,00 hod., 18.5. od 9,00 - 13,00 hod. v ředitelně MŠ Stachova.

Rodiče budou mít s sebou: - řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku - viz. příloha

- kopii evidenčního listu ze stávající MŠ / na vyžádání Vám tuto kopii vydá MŠ, kam Vaše dítě dochází/
- pokud možno přesnou finanční hotovost na uhrazení školného a stravného

Výše školného:  625,- Kč na tyto 2 týdny - neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky

Výše stravného:  36,- Kč/den,  40,- Kč/den platí děti s odkladem školní docházky

Bez splnění těchto požadavků nebudou Vaše děti přijaty.

Pro prázdninový provoz platí stejný systém omlouvání dětí jako je platný pro naši školu.

Viz. "Vnitřní řád školní jídelny MŠ Stachova".

Omlouvání mailem na: hospodarka@msstachova.cz, nebo na tel.: 602531393. 

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

Přihláška na letní provoz MŠ

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu