ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Začátek školního roku                     středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny                          středa 27. října a pátek 29. října 2021

                                                           (prázdninový provoz)          

Vánoční prázdniny                            čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

                                                           Provoz začne v pondělí 3. ledna 2022

Konec 1. pololetí                               pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny        pátek 4. února 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Jarní prázdniny                                  pondělí 7. března 2022 až pátek 11. března 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny                      čtvrtek 14. dubna 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Konec 2. pololetí                               čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny                               pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Výjimkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne:  27. 7.  2021

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková                        

 

letk_nov-web-kolstv-jm.jpg

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2021 - 2022

V letošním roce bude přijímací řízení, stejně jako v loňském roce, probíhat formou elektronických zápisů.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání ( generování ) přihlášky naleznete  na internetové adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro ty, kteří zvolí osobní předání řádně vyplněných žádostí, je dán termín 10.5.2021 - 11.5.2021 od 9,00 do 15,00 hod.

Místo odevzdání je v ředitelně mateřské školy Stachova.

Podle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat  buď osobně, nebo do označeného chráněného boxu u vstupu do ředitelny.

Den otevřených dveří v MŠ Stachova a v MŠ Schulhoffova nebude z epidemiologických důvodů možný.

Těšíme se na Vás!

Bc. Božena Havlíková, ředitelka školy, 602 678 211.

 

Prázdninový provoz 2021 pro děti z jiných mateřských škol

Upozornění: v případě nepříznivé epidemiologické situace může dojít k úpravě prázdninového provozu

Prázdninový provoz v naší mateřské škole bude probíhat od 19.7. do 30.7.2021

Provoz naší mateřské školy bude 7,00 - 16,30 hod.

Jak se přihlásit: pouze osobně a to 17.5. od 13,00  - 17,00 hod., 18.5. od 9,00 - 13,00 hod. v ředitelně MŠ Stachova.

Rodiče budou mít s sebou: - řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku - viz. příloha

- kopii evidenčního listu ze stávající MŠ / na vyžádání Vám tuto kopii vydá MŠ, kam Vaše dítě dochází/
- pokud možno přesnou finanční hotovost na uhrazení školného a stravného

Výše školného:  625,- Kč na tyto 2 týdny - neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky

Výše stravného:  36,- Kč/den,  40,- Kč/den platí děti s odkladem školní docházky

Bez splnění těchto požadavků nebudou Vaše děti přijaty.

Pro prázdninový provoz platí stejný systém omlouvání dětí jako je platný pro naši školu.

Viz. "Vnitřní řád školní jídelny MŠ Stachova".

Omlouvání mailem na: hospodarka@msstachova.cz, nebo na tel.: 602531393. 

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

Přihláška na letní provoz MŠ

letní_prázdniny_2021.png

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu