Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022-2023

Škola má 2 pracoviště, zápis bude probíhat pro IMŠ Stachova a detašované pracoviště Schulhoffova, do poznámky napište pracoviště, které preferujete.        Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny.

Výdej žádostí (generování) od 2. 5. 2022.

Sběr žádostí: 10. 5. – 11. 5. 2022 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

  • poštou

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání.

  • osobním předáním ve škole

Místo osobního odevzdání je v ředitelně IMŠ Stachova 518, Praha 4

Sběr žádostí pro rodiče, kteří zvolí osobní předání v ředitelně školy:  10. 5. – 11. 5. od 9 do 17 hod.

K zápisu vezměte:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte      
  • U cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
  • Dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

Zákonní zástupci, kteří přihlašují dítě do speciální třídy, dodají doporučení a veškerá vyšetření odborných lékařů, poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Výsledky přijímacího řízení od 2. 6. 2022.

Případné další informace Bc. Božena Havlíková 602 678 211.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese   

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Informace budou také zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

 

Prázdninový provoz 2022

Vážení rodiče,

provoz mateřských škol na Praze 11 bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin.

Informace ze školského odboru Prahy 11 naleznete zde.

Odkaz: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2022.html

Připojujeme přihlášku na prázdninový provoz.

Žádost o zařazení dítěte do prázdninového provozu

Pro bližší informace sledujte web mateřské školy, kam se v létě budete hlásit.

Časový harmonogram mateřských škol

table 

Překlady do vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny, mongolštiny a angličtiny naleznete zde.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Začátek školního roku                     středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny                          středa 27. října a pátek 29. října 2021

                                                           (prázdninový provoz)          

Vánoční prázdniny                            čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

                                                           Provoz začne v pondělí 3. ledna 2022

Konec 1. pololetí                               pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny        pátek 4. února 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Jarní prázdniny                                  pondělí 7. března 2022 až pátek 11. března 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny                      čtvrtek 14. dubna 2022

                                                           (prázdninový provoz)

Konec 2. pololetí                               čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny                               pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022

Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Výjimkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne:  27. 7.  2021

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková                        

 

letk_nov-web-kolstv-jm.jpg
Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2022/2023
Інформація щ о до зарахування до дитячих садків на 2022/2023 навчальний рік
 
Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná
ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace.
 
Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації.
 
 
Žádost k přijetí / заяву про вступ
 
 
Прийом заяв до дитячого садка MŠ Stachova відбудеться 6 червня 2022 року в період з 9.00 до 17.00

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu