Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci a k dočasnému uzavření MŠ se pozastavuje platba stravného a školného na měsíc duben 2020.

Platby za měsíc březen 2020 Vám budou vykompenzovány na konci školního roku.

Od 16.3.2020 do odvolání uzavřena MŠ Stachova a Schulhoffova.

 

Pro další možné užití Vás a Vašich úřadů proto upozorňují, že na:

- https://metropolevsech.eu/cs/ a

- https://www.facebook.com/metropolevsech/

naleznete v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině překlady zásadních informací k současné mimořádné situaci.

Vážení,
zasíláme Vám informaci týkající se formuláře na ošetřovné, pro případ uzavření MŠ.

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.
Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).
Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.
Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.
Formulář je ke stažení na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Vážení, ještě posílám odkaz na stránky CSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

V příloze dopis, který rozeslal MHMP svým školám.

 Tiskopis ošetřovné koronavir

informace k dnes vyhlášenému mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví související s uzavřením škol a školských zařízení

 Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Na základě dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ozrušení výuky základních, středních a vyšších odborných škol žádáme všechny rodiče, jejichž děti navštěvujímateřské školy na území MČ Praha 11, aby, bude-li to možné, nechali své děti do odvolání doma. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou mateřské školy v omezeném provozu  otevřené.

Informace OŠK

Vážení, na základě situace týkající se koronaviruVám doporučujeme následující:

· dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků;
· zajistit dostatek dezinfekčních úklidových a mycích prostředků;
· zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří);
· zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách;
· zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
· zvážit organizaci zahraničních výjezdů školy (studijní a jiné pobyty);
· obrátit se na příslušnou hygienickou stanici případě, že máte podezření o výskytu koronaviru na Vaší škole
· sledovat aktuální informace příslušných rezortů MZČR, MŠMT, MZV ...

Žádáme Vás o průběžné informování o aktuální situaci ve Vaší škole, zejména pokud by došlo k jakémukoliv výskytu či podezření na koronavirus (krcilekp@praha11.cz, platzm@praha11.cz)

Zároveň prosíme, abyste přímo informovali rodiče Vašich žáků všemi dostupnými informačními kanály o obecných opatřeních, která Vaše škola v souvislosti s touto situací podniká.

Níže posíláme několik užitečných odkazů

DěkujemeBezpečnostní portál MHMP
https://bezpecnost.praha.eu
https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce
https://bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus


Další odkazy:
Ministerstvo školství:
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz


Ministerstvo zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


Ministerstvo zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


Státní zdravotní ústav:
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan


Hygienická stanice hl. m. Prahy
http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html


Média:
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus.K466979

 

Provoz školy o hlavních prázdninách
Provoz se
uskuteční pouze v budově MŠ Stachova a to od 1.7. 2020 do 17.7.2020

"Zvýšení ceny stravného v MŠ Stachova od 1.1.2020"

Od 1.1.2020 cena obědů zvýšena: děti do 6ti let: 36,- Kč denně, děti od
7mi let /s odkladem školní docházky/ 40,- Kč denně.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO ROKU  2019/2020

----------------------------------------------------------------

Začátek školního roku           pondělí 2.září 2019

Podzimní prázdniny                 úterý 29. října a středa 30.října 2019

                                                 (prázdninový provoz)

Vánoční prázdniny                  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3.ledna 2020 

                                                 Provoz začne v pondělí 6.ledna 2020

Konec 1.pololetí                      čtvrtek 30.ledna 2020

Jednodenní pololetní                pátek 31.ledna 2020  

prázdniny                                 (prázdninový provoz)

                                                                                  

Jarní prázdniny                         pondělí 17.února 2020 až pátek 23.února 2020

                                                 (prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny            čtvrtek 9.dubna 2020 až pátek 10.dubna 2020

                                                 (prázdninový provoz)

Konec 2.pololetí                      úterý 30.června 2020

Hlavní prázdniny                     středa 1.července 2020 -  až pondělí 31.srpna 2020 

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020

 

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Vyjímkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny

do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne 3.6.2019

Ředitelka školy: Bc.Božena Havlíková

 

Platby v MŠ Schulhoffova od 1.9.2019 Platby v MŠ Stachova od 1.9.2019

Zvýšení ceny obědů MŠ Schulhoffova

 

Na školní rok 2019 - 2020 prosíme poslat 1.splátku stravného v MŠ Schulhoffova do 25. srpna 2019 stejně jako v loňském roce.
Poslední v květnu 2020.

Děkujeme

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete je nám napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu