Oznámení

 

Ředitelka mateřské školy oznamuje, na základě §3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ

v době od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024 včetně.

V tomto období je IMŠ Stachova

(budova Stachova a budova Schulhoffova)

uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena v pátek 22. prosince 2023.

Provoz v novém roce začíná ve středu 3. ledna 2024.     

 

V Praze dne 14. 11. 2023                                    

Bc. Božena Havlíková

ředitelka mateřské školy

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Opatření ke zmírnění dopadů inflace:

(dle Usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 38/5)

  • Opatření č. 1 - STRAVNÉ
  • Opatření č. 2 - ŠKOLNÉ
  • Opatření č. 4 - FOND SOLIDARITY

Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je zákonný zástupce dítěte.

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.

Žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • čelí exekuci/insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti mu zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den). Do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Formuláře žádostí naleznete zde:

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022-2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele.

Žádost lze podat k rukám ředitelky školy vždy od 1. do 15. dne v měsíci.

 

Nárok vznikne po schválení ředitelkou školy od 1. dne následujícího měsíce.

 

Nelze žádat zpětně.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Začátek školního roku

pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

 

(prázdninový provoz)

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024

 

Provoz začne ve středu 3. ledna 2024

Konec 1. pololetí

středa 3. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

 

(prázdninový provoz)

Jarní prázdniny

5. února 2024 až 11. února 2024

 

(prázdninový provoz)

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. března 2024

 

(prázdninový provoz)

Konec 2. pololetí

pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny

29. června 2024 až 1. září 2024

 

 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

V době prázdninového provozu budou děti slučovány do MŠ Stachova.

Výjimkou mohou být prázdniny hlavní, kdy mohou být nutné případy umístěny do jiné okolní mateřské školy.

V Praze dne: 24.1.2023

Ředitelka školy: Bc. Božena Havlíková

letk_nov-web-kolstv-jm.jpg

Máte-li dotazy nebo připomínky, můžete nám je napsat vyplněním krátkého formuláře.

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu