Zápis

Zápis do MŠ Stachova a MŠ Schulhoffova

Pravidla přijímacího řízení do mateřské školy se řídí § 34, 34a, 34b, a 179 odst. 2 až 4 školského zákona č.561 / 2004 Sb., v platném znění. Při přijetí dítěte postupuje ředitel podle kritérií předem projednaných se zřizovatelem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

ZÁPIS do mateřské školy Stachova i Schulhoffova se koná:
výdej žádostí: ve dnech 4.5. - 5.5. 2020 od 13,00 - 17,00 hod. v budově MŠ Stachova
příjem žádostí: ve dnech 11.5. - 12.5.2020 od 13,00 - 17,00 hod. v budově MŠ Stachova

KRITÉRIA přijímacího řízení

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona  s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září  školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku ( t.j. do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  1. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku ( t.j. do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od  nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Bc.Božena Havlíková, ředitelka školy

V Praze dne: 2.2.2020


K zápisu vezměte:

1. Rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte      
3. u cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
4. dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu