Zápis

Zápis do MŠ Stachova a MŠ Schulhoffova

Pozvánka na Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zveme Vás s dětmi na Den otevřených dveří, který se bude konat v mateřské škole Schulhoffova (Schulhoffova 844/2, Praha 4)

v pondělí 22. dubna 2024 od 10.00 - 11.30. a 15.00 - 16.30 hod.

Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím školky.

Srdečně vás zve kolektiv MŠ

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024-2025

Škola má 2 pracoviště, zápis bude probíhat pro IMŠ Stachova a detašované pracoviště Schulhoffova, do poznámky napište pracoviště, které preferujete.        Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny.

Výdej žádostí (generování) od 2. 5. 2024 zde: Registrace k zápisu do mateřských škol - Praha 11

Sběr žádostí: 13. 5. – 14. 5. 2024 v budově MŠ Stachova 518

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

  • poštou

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání.

  • osobním předáním ve škole

Místo osobního odevzdání je v ředitelně IMŠ Stachova 518, Praha 4

Sběr žádostí pro rodiče, kteří zvolí osobní předání v ředitelně školy:  13. 5. – 14. 5. od 9 do 16 hod.

K zápisu vezměte:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte 
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte na MČ Praha 11 (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)     
  • U cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
  • Dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

Zákonní zástupci, kteří přihlašují dítě do speciální třídy, dodají doporučení a veškerá vyšetření odborných lékařů, poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Výsledky přijímacího řízení od 4. 6. 2024.

Případné další informace Bc. Božena Havlíková 602 678 211.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese   

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Informace budou také zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

 

 

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu