Zápis

Zápis do MŠ Stachova a MŠ Schulhoffova

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 3.6.2022

Poř.

Identifikátor

Spisová značka

Výsledek

Přijato do

1

2059892224

S/22

Přijato

Speciální třídy

2

2318462724

S/22

Přijato

Běžné třídy

3

2703503104

S/22

Přijato

Běžné třídy

4

2757235849

S/22

Přijato

Běžné třídy

5

2833568992

S/22

Přijato

Běžné třídy

6

2945783808

S/22

Přijato

Běžné třídy

7

2959980288

S/22

Přijato

Běžné třídy

8

3059427273

S/22

Přijato

Běžné třídy

9

3148474396

S/22

Přijato

Běžné třídy

10

3180538882

S/22

Přijato

Běžné třídy

11

3659249152

S/22

Přijato

Běžné třídy

12

4002206848

S/22

Přijato

Běžné třídy

13

4082555904

S/22

Přijato

Běžné třídy

14

4651707008

S/22

Přijato

Běžné třídy

15

5209767936

S/22

Přijato

Běžné třídy

16

5612006656

S/22

Přijato

Běžné třídy

17

5777263616

S/22

Přijato

Speciální třídy

18

6220502528

S/22

Přijato

Běžné třídy

19

6441358336

S/22

Přijato

Speciální třídy

20

6631292416

S/22

Přijato

Běžné třídy

21

6879419904

S/22

Přijato

Běžné třídy

22

6913338368

S/22

Přijato

Běžné třídy

23

7058695168

S/22

Přijato

Běžné třídy

24

7175934016

S/22

Přijato

Běžné třídy

25

7431067648

S/22

Přijato

Běžné třídy

26

7587753728

S/22

Přijato

Běžné třídy

27

8195558656

S/22

Přijato

Běžné třídy

28

8202452224

S/22

Přijato

Běžné třídy

29

8659559424

S/22

Přijato

Běžné třídy

30

8660961792

S/22

Přijato

Běžné třídy

31

8802422464

S/22

Přijato

Běžné třídy

32

8808583686

S/22

Přijato

Speciální třídy

33

9029178368

S/22

Přijato

Běžné třídy

34

9191834176

S/22

Přijato

Běžné třídy

35

9468605444

S/22

Přijato

Speciální třídy

36

9598738432

S/22

Přijato

Běžné třídy

37

9715730432

S/22

Přijato

Běžné třídy

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022-2023

Škola má 2 pracoviště, zápis bude probíhat pro IMŠ Stachova a detašované pracoviště Schulhoffova, do poznámky napište pracoviště, které preferujete.        Dle možností, které nám dává kapacita jednotlivých budov, se budeme snažit Vaše přání respektovat.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení probíhá formou správního řízení, je nezbytné striktně dodržovat termíny.

Výdej žádostí (generování) od 2. 5. 2022.

Sběr žádostí: 10. 5. – 11. 5. 2022 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy

Pokud odesíláte formou datové schránky, musíte být majiteli této datové schránky (schránka musí být na Vaši fyzickou osobu). 

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

V případě odesílání e-mailem je nezbytný elektronický podpis.

  • poštou

Zasíláte-li poštou, je důležité datum podání.

  • osobním předáním ve škole

Místo osobního odevzdání je v ředitelně IMŠ Stachova 518, Praha 4

Sběr žádostí pro rodiče, kteří zvolí osobní předání v ředitelně školy:  10. 5. – 11. 5. od 9 do 15 hod.

K zápisu vezměte:

  • Rodný list dítěte
  • Průkaz totožnosti rodiče nebo zákonného zástupce dítěte      
  • U cizích státních příslušníků doklad o legalizaci pobytu na MČ Praha 11
  • Dokumenty ke speciální péči pokud je již máte

Zákonní zástupci, kteří přihlašují dítě do speciální třídy, dodají doporučení a veškerá vyšetření odborných lékařů, poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Žádosti, které dorazí na školu před termínem sběru žádostí, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Výsledky přijímacího řízení od 2. 6. 2022.

Případné další informace Bc. Božena Havlíková 602 678 211.

Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese   

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Informace budou také zveřejněny na stránkách MČ Praha 11 a v časopise Klíč.

 

doc

Adaptační program od 1.9.2020

Velikost: 50.18 kb
docx

UK MŠ - Zadost_o_prijeti_ditete

Velikost: 26.82 kb
docx

Informace na web_uk

Velikost: 13.21 kb

MŠ Stachova

Adresa:
Internátní mateřská škola, Praha 4
Stachova 518
149 00   Praha 415  

Zřizovatel:
Městská část Praha 11
právní subjekt od r. 1995
IČO: 63 10 82 32
IZO: 107 500 736
RED_IZO: 600 036 936
ISDS: u7gur4e

Spojení:
Ředitelka školy: 272 91 68 16
mobil: 602 53 13 93
e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Stachova

MŠ Schulhoffova

Adresa:
Mateřská škola
Schulhoffova 844/2
149 00 Praha 11-Háje

Spojení:
Ředitelka školy: 602 678 211
Berušky: 607 088 951
Včeličky: 724 701 497
Broučci:  724 701 496
Třída Mravevečci:  727 849 365

e-mail: info@msstachova.cz

Platby v MŠ Schulhoffova

Mailing rodičům

Přihlašte se k odběru informací a novinek, které Vám budeme automaticky zasílat formou newsletterů do Vašeho e-mailu